Výpočet schodiště není složitý, ale je třeba znát požadavky na schodiště udávané vyhláškami. Ty udávají sklon schodiště. Na celém území ČR je maximální sklon 35°. To je výška schodu 18,5 cm a hloubka 26 cm. Pro Prahu může být sklon až 41° při konstrukční výšce (vzdálenost mezi podlahami pater) do 300 cm. To je výška schodu 20 cm a hloubka 23 cm. To už je schodiště dost nepohodlné. Schody můžete mít i nižší, například s výškou schodu 16-17 cm jde o velice pohodlné schodiště. Hloubky schodů si dopočítáte podle níže uvedeného vzorce. Vzorec: 2V + Š = 630, kde je   V – výška schodu, Š – šířka/hloubka schodu a 630 – průměrná délka kroku. Někdy je však lepší si na to zavolat někoho, kdo už to má v malíku, aby nevyšel poslední schod třeba poloviční. Kontaktujte nás.

 

Komentáře