1. NOVÉ STAVBY

  • Opěrná zeď do výšky 1 m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani s veřejným prostranstvím,
  • skleník do 40m² plochy a do 5 m výšky, který je dál než 2 m od hranice pozemku,
  • stavba u rodinného nebo u rekreačního domu. Stavba, která stojí na pozemku rodinného nebo rekreačního domku, má zastavěnou plochu max. 25 m², jedno nadzemní podlaží,  je vysoká max. 5 m a podsklepena do hloubky 3 m hloubky. Stavba musí souviset s užíváním domku a nesmí sloužit pro podnikání a nesmí se v ní skladovat hořlaviny nebo výbušniny. Stavba musí být minimálně 2 m od hranice pozemku a po jejím umístění musí zbýt alespoň 50% plochy pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu,
  • bazén do 40m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, který je dál než 2 m od hranice pozemku,
  • výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění trasa.

 

TIP :
Tato pravidla se netýkají staveb, které jsou jakkoli památkově chráněné, u těch se stavebnímu úřadu nevyhnete. O tom, jestli je váš dům kulturní památkou, většinou víte, ale nestojí váš dům v památkové zóně?Památkové zóny tvoří například některé vilové čtvrti v Praze nebo bývalé dělnické kolonie. Ověřit si to můžete v katastru nemovitostí

Nepřehlédněte: Výběr stavební firmy

 

2. ÚPRAVY DOMU A BYTU

  • Stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

KDY VÁM STAČÍ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Územní řízení je jednodušší proces, který obvykle předchází stavbám, pro které je třeba ohlášení, nebo povolení. Výběr nejčastějších staveb, kdy stačí územní řízení samo o sobě (podrobně §103 stavebního zákona):

  • Stavba do 25 m² zastavěné plochy s jedním nadzemním podlažím výšky max. 5 m nepodsklepená. Nesmí obsahovat obytné místnosti, hygienické zařízení ani vytápění ani nesmí sloužit k chovu zvířat,
  • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky,
  • nádrže na vodu do 100 m3, vzdálené nejdále 50 m od rodinného domu,
  • odstavné plochy do 300m².

V případě, že se rozhodnete postavit nebo zrekonstruovat rodinný domek, nebo takovouto malou stavbu rozšířit nad povolené rozměry budete potřebovat Stavební povolení nebo Ohlášení.

Častý dotaz:

„Přistavuji k rodinnému domu verandu do 25 m². Potřebuji na to povolení?“

Na přístavbu stávajícího domu se vztahuje §104 bod 2) stavebního zákona. Pokud se vejdete i s přístavbou do rozměrů stavby pro ohlášení (150m² celkové zastavěné plochy i s přísptavbou, dvě nadzemní podlaží, podkroví, usterén hloubky max 3m) pak potřebujete územní souhlas a ohlášení. Pokud tyto rozměry přesáhnete budete potřebovat Povolení. V každém případě budete potřebovat alespoň územní souhlas a ohlášení.

ZDROJ:

Stavební zákon 183/2006 ve znění 2013, odstavce §79, §80, §103

a z užitečných rad odborné projekce.

Dále by vás mohlo zajímat:

Najdi svůj styl!

Staňte se členem KLUBU Free Architects

Jak poznáte dobrý byt?

 

Komentáře