Švýcarský architekt Le Corbusier byl jedním z nejvýznamnějších vizionářů architektury 20.století.

Narodil se před více než 129 lety ve švýcarské vesničce La Chaux-de-Fonds a svůj neobyčejný talent proměnil ve stavbách, před kterými se dodnes jejich návštěvníkům tají dech. Již od mládí byl fascinován přírodou, která pro něj byla celoživotní nevyčerpatelnou studnicí inspirace a jednoduchých řešení. Příroda pro něj byla zároveň jedinou školou, protože sám do žádné školy, která by jej teoreticky připravila na dráhu architekta, nikdy nechodil. Akademismem Le Corbusier opovrhoval a celý svůj život byl přesvědčen, že klasické vzdělání by mu bylo na obtíž. Bez něj nebyl zatížen těžkopádnými školními postupy, které by se potom jako architekt musel znovu pracně odnaučit. Svou práci architekta bral jako vrchol všech umění, ve kterém se zároveň všechny ostatní média a druhy umění sdružují. Architekt je tedy komplexním umělcem – malířem, sochařem, sociologem, filozofem a v případě Le Corbusiera také vizionářem.

 LeCorbusier1

Le Corbusier, zdroj: Pinterest.com

Jako mladý Le Corbusier cestoval po Evropě se skicákem a snažil se zachytil a nasát architekturu měst, která navštívil. Následně, již jako 17letý mladík dostal první zakázku na projekt rodinného domu, kterou zdárně dokončil. Pokračoval však výš, dostal se do ateliéru slavných architektů, bratří Perretových, kteří byli jedni z prvních, kteří v architektuře začali hojně využívat železobeton.

Nepřehlédněte: Proč spolupracujeme s firmou ArtBanana

Ovlivněn touto zkušeností Le Corbusier pomalu začal dozrávat v progresivně smýšlejícího mladého tvůrce. V duchu myšlenek, se kterými jako první přišel vídeňský elegán Adolf Loos, se Le Corbusier rychle začal přibližovat ke stylu, který si zakládal na dokonalé čistotě tvaru a funkce. Architektura má sloužit svému účelu. Ve strohých tvarech funkcionalismu viděli tito průkopníci nový smysl a krásu architektury. A Le Corbusier byl jedním z těch, kteří funkcionalismus definovali také teoreticky. Společně s Němcem Ludwigem Miesem van der Rohe a mnoha dalšími architekty, sdruženými okolo výtvarné školy Bauhaus, začali ve 20. letech rychle měnit ráz nových čtvrtí moderních měst v Německu a ve Francii. Budovali geometricky strohé, povětšinou bílé stavby, které vynikaly vzdušným prostorem, množstvím pásových oken, lehkými fasádami zavěšenými na sloupech a rozlehlými střešními terasami, na kterých často byly zahrady. Z této doby pochází také jedna z nejslavnějších staveb Le Corbusiera a jeden z domů, který definoval krásu a možnosti funkcionalismu – vila Savoy z roku 1931, která dodnes stojí na pařížském předměstí Poissy.

 LeCorbusier9

Villa Savoy, Poissy, 1928-31, zdroj: pinterest.com

Le Corbusier však nebyl jen architektem. Po vzoru renesančních umělců v sobě skrýval komplexního umělce, který ve svých stavbách realizoval podle vlastního návrhu každý detail. Záleželo mu na dokonalé funkčnosti svých staveb vzhledem k potřebám moderního člověka. Podobně jako Leonardo da Vinci kdysi vytvořil ideál proporcí lidského těla v tzv. Vitruviánské figuře, Le Corbusier přišel se svým vlastním ideálem moderního člověka, který svými proporcemi více odpovídal dnešnímu světu a nazval jej Modulor. Míry Modulora odpovídaly spíše tehdejšímu anglickému gentlemanovi, který byl menšího vzrůstu. Podle něj však Le Corbusier projektoval své stavby. Vytvořil speciální kánon ideálních proporcí a rozměrů místností, které měly co nejlépe odpovídat potřebám člověka. Tyto své teorie shrnul v několika knihách a následně v praxi použil v mnoha stavbách.

LeCorbusier5

Modulor, zdroj: pinterest.com

Pravděpodobně nejslavnější z nich, která využívá tyto principy, je Unité d’Habitation v Berlíně, Marseille, Firminy a dalších městech Francie, známá také jako kolektivní dům. V pojetí Le Corbusiera se však nejedná o “panelák”, který známe z našich končin, ale o samostatné město skrývající se v jedné budově. Jeho kolektivní domy obsahují ulice s obchody, školky, parky na střeše a množství společenských prostor.

LeCorbusier7

Unité d’habitation (Cité Radieuse), Marseille, 1952, zdroj: architravel.com

Le Corbusier byl komplexním umělcem, což znamená, že byl také velmi zdatným malířem. Vyrůstal a své rané práce tvořil v době, kdy Pablo Picasso doslova otočil směr výtvarného umění svým kubismem. Na začátku 20.let 20.století, před tím, než se naplno vrhnul do světa architektury, několik let zkoumal principy kubismu a systému barevné škály jako malíř. Z této doby také pochází jeho zvláštní smysl pro barevnost. Zatímco jeho funkcionalistické stavby jsou strohé a bílé a nevybočují z tohoto stylu, jeho pozdější stavby, již v duchu brutalismu, barvami doslova září. Jeho syrové betonové konstrukce jsou doplněny zářící červenou, bílou, zelenou nebo žlutou. Le Corbusier si dokonce vytvořil svůj speciální vzorník celkem 63 barev, které v architektuře používal. Jeho stavby jsou také často doplněny přímo o vlastní obrazy a další umělecká díla, která je doplňují. Pokud bychom se měli dívat na jeho tvorbu a odhlédnout od skutečnosti, že byl geniálním architektem, dala by se jeho kubistická díla pokládat za velmi zdařilá. Navíc je Le Corbusier vždy tvořil na konkrétní místo v domě nebo pomaloval rovnou celou zeď, čímž významně oživil interiéry svých budov.

LeCorbusier4LeCorbusier8 LeCorbusier6

 

 

 

 

 

 

 

1) Vertikální zátiší, olej na plátně, 1922, 146 × 89 cm, Kunstmuseum Basel, zdroj: Wikipedie
2) Totem 6, 130 x 162 cm, 1961, zdroj: fondationlecorbusier.fr
3) Nature morte au siphon, 130 x 97 cm, 1928, zdroj: fondationlecorbusier.fr

Nepřehlédněte: Staňte se členem KLUBU Free Architects

Přestože v Čechách není žádná ze staveb tohoto velikána architektury, měl s Československem časté styky a velmi si přál, aby zde mohl stavět. Jeho vysněným stavitelem, kterému se chtěl podílet na realizaci jeho podobně revolučních myšlenek, byl Jan Antonín Baťa. Ten ve 30.letech 20. století plánoval urbanistický rozvoj města Zlín a Le Corbusiera oslovil v soutěži o několik návrhů. Architekt pro Baťu vypracoval návrh ideální prodejny obuvi a rovněž celý urbanistický plán nového Zlína. Nakonec dal však Baťa přednost konkurenčním návrhům. Podle dochovaných záznamů Le Corbusier přístup a schopnosti Tomáše a Jana Antonína Bati velmi obdivoval. Zlín byl ostatně tou dobou jedním z nejmodernějších měst v Evropě. Stejně tak Le Corbusier na své návštěvě Prahy obdivoval grandiózní funkcionalistické stavby, které se na konci 20.let v Praze dokončovaly, zejména Veletržní palác v Holešovicích.

Svou obdivuhodnou uměleckou originalitou a geniálním konstrukčním řešením Le Corbusier zasáhl do vývoje architektury 20.století jako žádný jiný architekt. Jeho vizionářské stavby působí jako umělecká díla, jako sochy vytesané z betonu, ve kterých se navíc dá pohodlně žít. Své poznatky čerpal z přírody a jako pravý renesanční umělec propojil množství uměleckých přístupů v co nejvyšší estetickou a praktickou hodnotu svých staveb.

 

image001 Autor článku: Ján Gajdušek 

Dále by vás mohlo zajímat:

Najdi svůj styl!
Móda a umění: Gustav Klimt
Obrazy ve filmu: Picasso a Monet ve sci-fi
 

Komentáře